Billedet på sidehoved
 
 

Billums Privatskole
et trygt sted at være - et trygt sted at lære

Morgenåbningen

Fra kl. 6.40 er der morgenåbning. Det betyder, at man har mulighed for at aflevere sit barn fra kl. 6.40. I morgenåbningen er der voksentilsyn, men ingen organiseret aktivering. Morgenåbning er et pasningstilbud fra skolens side til de forældre, der har behov for det.

Den egentlige skoledag begynder først kl. 8.15.

Flextid hver morgen

Fra klokken 8.15 – 9.00 tilbydes der Flextid, som er for 0. og 1. klasse i indskolingens fællesrum, med 2 indskolingslærere. Her møder eleverne ind, som det passer hjemmet. Hvert barn har i fællesrummet en kuffert med individuelle opgaver i.
Målet med Flextid er at give eleverne en rolig og hyggelig morgen med læsning, skrive historier, grammatikopgaver, læringsspil, computere, matematik eller andet.
Flextid er altså et tilbud til forældrene  i 0. og 1. klasse og ikke noget, alle skal møde op til.
Undervisningen for 2. og 3. klasse begynder kl. 8.15.

0. klasse læser søde ord

Timerne i indskolingen

Gennemgående for dansk- og matematiktimerne i indskolingen er, at de er bygget op omkring en fast struktur, der skaber tryghed for eleverne. Fx kan en dansktime begynde med 15 min. frilæsning efterfulgt af læse- eller arbejdsbog.  Nogle dage vil der forekomme værkstedsarbejde i form af spil, skriveøvelser, frilæsning med opgaver, boganmeldelser eller grammatikopgaver. Der er også billedkunst, idræt og musik på skemaet helt fra 0. klasse af. Øvrige fag fra 1. klasse er engelsk, historie/kristendom og natur og teknologi.

Når der er frikvarter, kan man i indskolingen have en legemakker eller flere. Dvs. at hver elev har en eller to legemakkere, som de skal lege sammen med i frikvarteret. 

Kl. 11.35 er der frokost efterfulgt af et langt frikvarter til kl. 12.20. Derefter er der undervisning  i 0. og 1. klasse til 13.50 alle ugens dage. I 2. og 3. klasse 3 dage til 13.50 og 2 dage til 13.05. Alle i indskolingen går efter skoletid over i klubben.

Så har barnet fri fra skole

På Billums Privatskole opfatter vi skolen og Klubben som en enhed. Dette giver en god tryghed for det enkelte barn.

Efter skole går eleverne over i Klubben - vores SFO. Også her er der faste rutiner. Dagen i Klubben begynder altid med indtjekning og en "pause". "Pause" i Klubben er noget at spise - et let mellemmåltid, så der er energi til resten af dagen.

I Klubben er der dagligt forskellige aktivitetsmuligheder, krea, leg eller sport.

Klubben lukker kl. 17.00.

Indskolingens sociale mål

I indskolingen arbejder vi med begrebet "legemakkere". I to eller flere af klaserne har man hver uge en fast legemakker fra en af de andre klasser i indskolingen i et frikvarter hver dag.

I hver klasse i indskolingen arbejdes der for et klassemiljø hvor:

 • Alle har det godt
 • Der er plads til forskellighed
 • Vi passer på hinanden
 • Alle lærer at lytte og tale pænt til hinanden
 • Eleverne føler sig trygge og værdsatte af såvel kammerater som lærere
 • Den enkelte elev opnår et godt og sundt selvværd
 • Alle tør sige noget og deltage i klassesamtaler
 • Man kan samarbejde på tværs af venskaber og køn

Dette vil hver klasse arbejde hen imod ved at:

 • Holde ugentlige klassemøder
 • Skabe fælles oplevelser for eleverne bl.a. gennem sociale lege, ture og gruppearbejdsformer
 • Indøve gode arbejdsvaner i klassen
 • Udarbejde fælles regler for klassen
 • Have legemakkere
 • Give den enkelte elev personlig opmærksomhed

Er du blevet klogere

Vi håber, at du her med denne lille gennemgang af en almindelig dag på Billums Privatskole har fået en fornemmelse af, hvad det vil sige at være elev i indskolingen på Billums. Vi synes selv, at den lave klassekvotient er med til at skabe en god og ikke mindst tryg skolegang fra allerførste skoledag. Den lave klassekvotient er også med til, at vi på et meget tidligt tidspunkt i et barns skolegang opdager, hvis der er behov for støtte og hjælp både fagligt og socialt. Vi mener det, når vi siger, at...

Billums Privatskole er et trygt sted at være og et godt sted at lære.