Forældremøderne 2016

Skrevet af KE

 
     De første spørgsmål handler om faglærerdelen. Hvordan oplevede du lærernes engagement i deres fag?
     •   Meget godt     40 svar  61% 
     •   Godt     25 svar  38% 
     •   Middel     1 svar  2% 
     •   Mindre godt     0 svar  0% 
     •   Ringe     0 svar  0% 
 
     Hvordan synes du, lærerne var til at redegøre for fokuspunkter i deres fag?
     •   Meget gode     33 svar  50% 
     •   Gode     30 svar  45% 
     •   Middel     3 svar  5% 
     •   Mindre gode     0 svar  0% 
     •   Dårlige     0 svar  0% 
 
     Hvordan oplevede du lærernes opfattelse af og indstilling til klassen?
     •   Meget positiv     43 svar  65% 
     •   Positiv     21 svar  32% 
     •   Middel     2 svar  3% 
     •   Ikke ret positiv     0 svar  0% 
     •   Negativ     0 svar  0% 
 
     Hvis du ikke var tilfreds med faglærerdelen, hvad savnede du så?
 
     De næste spørgsmål handler om klasselærerdelen. Hvordan synes du, at klasselærerens fag blev belyst?
     •   Meget godt     40 svar  61% 
     •   Godt     22 svar  33% 
     •   Middel     1 svar  2% 
     •   Mindre godt     3 svar  5% 
     •   Dårligt     0 svar  0% 
 
     Hvis du ikke var tilfreds med klasselærerens orientering om hans/hendes fag, hvad savnede du så?
 
     Hvordan synes du, I blev informeret om forskellige praktiske forhold (Intra, klassekasse...)?
     •   Meget godt     25 svar  38% 
     •   Godt     34 svar  52% 
     •   Middel     5 svar  8% 
     •   Mindre godt     0 svar  0% 
     •   Dårligt     2 svar  3% 
 
     Hvis du ikke var tilfreds med informationen om praktiske ting, hvad savnede du så?
 
     De sidste spørgsmål er generelle. Hvordan oplevede du "stemningen" på mødet?
     •   Meget god     27 svar  41% 
     •   God     30 svar  45% 
     •   Middel     8 svar  12% 
     •   Mindre god     1 svar  2% 
     •   Dårlig     0 svar  0% 
 
     Hvad er din samlede vurdering af forældremødet?
     •   Meget godt     32 svar  48% 
     •   Godt     31 svar  47% 
     •   Middel     3 svar  5% 
     •   Mindre godt     0 svar  0% 
     •   Dårligt     0 svar  0% 
 
     Hvordan passede mødetiden jer?
     •   Vores møde var 17-19. Det passer os fint.     47 svar  72% 
     •   Vores møde var 17-19. Vi foretrækker 19-21.     12 svar  18% 
     •   Vores møde var 19-21. Det passer os fint.     5 svar  8% 
     •   Vores møde var 19-21. Vi foretrækker 17-19.     1 svar  2% 
 
     Hvis du gerne vil uddybe nogle af dine svar eller har andre kommentarer, er du velkommen til at skrive det her.
 
     Hvis du har andre kommentarer til dit barns skoleliv er du velkommen til at skrive det her. Hvis det er klasserelateret, bedes du angive klasse.