Priser
For nuværende skoleår gælder følgende priser.
 
Skolebetaling
Det koster 1.620 kr. om måneden at gå i skole på Billums Privatskole. En årlig betaling på 19.440 kr.
Der gives der 20 % henholdsvis 40 % rabat ved barn nr. 2 og 3 med samme folkeregisteradresse.
 
SFO-betaling
Går barnet i 0. - 3. klasse kan det ligeledes gå i skolens SFO - kaldet Klubben.
Det koster 620 kr. om måneden at gå i Klubben. En årlig betaling på 7.440 kr. 
 
Rabat i SFO'en kræver dog, at begge børn er tilmeldt denne og sker da efter samme regler som for skolebetaling.

Der betales et indmeldelesesgebyr på 500 kr. Er der tale om en opskrivning til en fremtidig 0. klasse betales der yderligere en måneds skolepenge, som betragtes en forudbetaling.