UMV betyder Undervisnings-Miljø-Vurdering...
 
I februar 2008 gennemførte skolens UMV-råd sådan én for 4. til 10. klasse gennem et elektronisk spørgeskema. Resultaterne kan du finde ved at klikke på "Klasseforsider" i øverste højre hjørne på forsiden og vælge en af de omtalte klasser. For alle klassers vedkommende vises skolens samlede resultat, d.v.s. at der var 101 deltagere i undersøgelsen.
Første til 3. kls. gennemførte undersøgelsen som samtale med deres klasselærer.
UMV-rådet bearbejdede i efterfølgende svarene og lavede en handlingsplan for disse indsatsområder.
 
Mobning:
8 af skolens elever svarede, at de nogle gange blev mobbet. UMV-rådet besluttede at lade 2 af dets medlemmer besøge alle klasser og opfordre de elever, der følte, at de blev mobbet, til at henvende sig til UMV-rådet, så vi kunne finde ud af, hvad og hvem det drejede sig om. 
Der viste sig at være et reelt problem, som blev løst ved klasselærernes mellemkomst.
 
På et møde i UMV-rådet den 7. november 2008 var det elevernes opfattelse, at der for tiden ikke er elever, som bliver mobbet eller drillet over grænsen.
 
Klasselokalerne:
Undersøgelsen i februar visteat mange klasser ikke var gode nok til at rydde op, sortere skrald, gøre rent eller lufte ud.
UMV-rådet opfordrede  elever og lærere til at gøre en fælles indsats for at rette op på det til fælles bedste.
Desuden nedsatte skolens miljøråd en ”Miljøbande”, der dagligt tjekker alle klasser og taler med eleverne om det. Ordningen har kørt siden marts, og det er tydeligt at det hjælper. Hvis alt er i orden, får klassen en lille grøn miljø-smiley på en dertil lavet plakat. Stort set alle klasser tager positivet mod miljøbanden, når den kommer rundt.
 
Arbejdsro i timerne:
Halvdelen af eleverne sagde, at der somme tider ikke var arbejdsro i timerne. UMV-rådet mener, at det sker, når en lærer er nødt til at forlade klassen, f.eks. for at tage kopier til en elev. Lærerne må tage en snak med klasserne om at stoppe dette. Der er ellers ikke nogen beklagelser over lærere eller undervisning.
I efteråret er vi begyndt at indføre "Elevevaluering Af Undervisningen" ved afslutningen af større emner eller perioder. Eleverne er glade for at få mulighed for at sige, hvordan de synes, at tingene fungerer. EAU består af et elektronisk spørgeskema og en efterfølgende klassesamtale om resultaterne. 
 
Toiletter:
Skolens toiletter er nye og bliver gjort rene hver dag. Der er nogle elever, som griser dem til og smider papir på gulvet. Klasselærerne skal tale med deres klasse om brug af toiletterne, og elevrepræsentanterne skal sørge for at sige det på elevrådsmøder og i UMV, hvis  de oplever at der bliver griset igen. 
 
Fælles samling som start
1. april 2008 blev der holdt en fælles samling for hele skolen, hvor der blev talt om ovenstående.
 
Opfølgning
UMV-rådet synes, at det er blevet bedre med alle tingene; men det er noget, der skal holdes øje med.