Elevparlamentet på Billums Privatskole
 

Elevparlamentet på Billums Privatskole består af to elever fra hver klasse fra 0. til 10. klasse.

Elevparlamentet mødes ca. en gang om måneden. Nogle gange holder vi stormøder med alle repræsentanter, og andre gange deler vi os i ”de store” og ”de små”.

Det er elevparlamentet, der hvert år arrangerer Skolernes motionsdag, juleklippedagen og skolens fødselsdag. Vi har ved disse arrangementer fokus på samvær på tværs af årgangene.

Desuden er det elevparlamentet, der afvikler UMV’en (undervisningsmiljøvurdering) ca. hver 3. år.

Ved møderne taler vi også om, hvad der rører sig i klasserne. Hvad kan vi gøre af godt for fællesskabet? Mangler der aktiviteter i frikvartererne? Hvilke forbedringer ønsker vi os? Hvad er det for en skole vi stræber imod?,