Billedet på sidehoved
 
 

Billums Privatskole
et trygt sted at være - et trygt sted at lære

Klassernes ugeplaner

Uge 34 (20-8 ­­­—­ 26-8) 2018  
Tilføjet af:
 • Ann Kathrine Lottrup
 • Steen Føge Jensen
 • Emilie Dalgaard Schrøder
Dansk:
Kære elever og forældre i 1. klasse


 


Nu har vi så prøvet en hel skoleuge og har været igennem hele skemaet. Eleverne virker til at være glade for at gå i skole og kan godt lide at sidde og arbejde med tingene. 


 


Lige nu skal eleverne lære de forskellige fag at kende. Vi arbejder på at eleverne kan skifte fra en aktivitet til en anden uden at det skaber uro, at huske at række hånden op - også selv der lige nu ikke er så mange elever i klassen - at vente på tur osv. 


 


Vi arbejder i Fandango - vi laver typisk en side af gangen - og hvis eleverne ikke er nået at blive færdige, vil I kunne se et X og en dato på siden - dette er så lektie til den pågældende dag. I næste uge går vi også i gang med skønskrift - de fleste af eleverne bruger store bogstaver, når de skriver og de skal nu blive mere sikre i de små bogstaver også. Denne træning foregår i skolen. 


 


Dernæst skal vi have gang i læsningen. Alle elever får en rød mappe med hjem. Heri ligger en lille bog, som de skal læse derhjemme. Eleven kan vælge at læse bogen selv eller læse med en voksen - I må meget gerne hjælpe hvis jeres barn går i stå - I må også gerne læse bogen for barnet hvorefter det selv kan forsøge at læse. Nu kender jeg ikke jeres barns niveau endnu så derfor kan det godt ske, at I har fået en bog med hjem der er enten for let eller for svær? Når bogen er læst medbringes den i skolen og bliver byttet til en anden. Planen er, at jeg gerne vil nå at læse med den enkelte i hvertfald en gang om ugen - men det kræver at klassen bliver lidt mere selvhjulpne. Nogen elever vil bytte bøger hver dag mens det for andre vil være for stor en mundfuld - det optimale er, at jeres barn får byttet bog min. 2 gange om ugen. 


 


Lillefidusen er fortsat med hjemme på besøg.


 


Rikke er med i vores dansktimer om tirsdagen - på sigt er det hensigten, at vi vil bruge timerne til at dele klassen op.


 


Husk at der er sommerfest fredag d. 24/8 kl. 16.30

man
Dansk:

 • Weekendhistorie

 • Lillefidusen


Hist/Krist/Samf:
Vi ser verdenshistorien del 2 og taler om hvad en tidsline er. Derefter skal vi i gang med at tale om myter, tro og tvivl.

Matematik:
Vi starter på "halvt så mange" og "dobbelt så mange" igennem øvelser og spil.

tir
Dansk:

 • Lillefidusen

 • Ab efter aben

 • Fandango

 • Rød mappe -udlevering af bøger 


 


Sammen med Rikke skal vi også nå at drøfte nogle enkle klasseregler

Matematik:
Vi arbejder med side 12 og 13 i elevbogen

on
Dansk:

 • Fandango

 • Rød mappe/bytte bøger

 • Fremlægge sommerferie-foldebog

 • Skønskrift

 • Lillefidusen


Engelsk:

 • name and age

 • family

 • numbers


tor
Billedkunst:

 • vi arbejder videre med vores små huse. Eleverne får et ark med hjem som I meget gerne må hjælpe med at udfylde. Det skal bruges når eleverne skal fortælle om deres hus/familie.


Dansk:

 • Lillefidusen

 • Fandango

 • Rød mappe/bytte bøger

 • Skønskrift


Matematik:
Vi abejder med siderne 14.16 i elevbogen og ekstra lege og spil vedrørende det halve og det dobbelte.


 


Vi starter op på matematiske problemløsningsopgaver.

fre
Dansk:

 • Fandango

 • Lillefidusen

 • rød mappe/bytte bøger

 • skønskift

 • Værksteder - forskellige opgaver/spil


Engelsk:

 • family 

 • name and age

 • numbers