Billedet på sidehoved
 
 

Billums Privatskole
et trygt sted at være - et trygt sted at lære

Skolens formålsparagraf
Skolens primære opgave er at formidle solide og relevante kundskaber til eleverne; dels gennem traditionel undervisning og dels gennem selvvirksomhed og oplevelser.
Der lægges vægt på, at eleverne gennem skolens virke stifter bekendtskab med og naturligt erhverver respekt for traditioner, livsanskuelser og kulturværdier der ligger til grund for vort samfund og dets udvikling.
Gennem skolens undervisning og dagligdag, der bygger på åndsfrihed og demokrati, tilstræbes det, at eleverne udvikler en individuel, social samt kritisk holdning, som resulterer i en personlig og samfundsmæssig ansvarsfølelse.
I en atmosfære af tryghed, gensidiog respekt og tolerance vil skolen søge at skabe et stimulerende miljø, som sammen med hjemmet skaber basis for den enkelte elevs alsidige udvikling.
Se også "Brugerinformation" under "Om skolen" i menulinien.