Billedet på sidehoved

Billums Privatskole

et trygt sted at være - et trygt sted at lære

Hvem er vi

Skolens formålsparagraf
Skolens primære opgave er at formidle solide og relevante kundskaber til eleverne; dels gennem traditionel undervisning og dels gennem selvvirksomhed og oplevelser.
Der lægges vægt på, at eleverne gennem skolens virke stifter bekendtskab med og naturligt erhverver respekt for traditioner, livsanskuelser og kulturværdier der ligger til grund for vort samfund og dets udvikling.
Gennem skolens undervisning og dagligdag, der bygger på åndsfrihed og demokrati, tilstræbes det, at eleverne udvikler en individuel, social samt kritisk holdning, som resulterer i en personlig og samfundsmæssig ansvarsfølelse.
I en atmosfære af tryghed, gensidig respekt og tolerance vil skolen søge at skabe et stimulerende miljø, som sammen med hjemmet skaber basis for den enkelte elevs alsidige udvikling.
Se også "Brugerinformation" under "Om skolen" i menulinien.

Hvordan bliver man indmeldt

Hvordan får I jeres barn på Billums

Har du et barn, der skal skrives op til vores 0. klasse eller har dit barn brug for skoleskift, så læs videre her.

Indmeldelsesprocedure på Billums Privatskole.

Første skridt på vejen er, at I kontakter skoleleder Keld Andersen ang. pladssituationen i vedkommende klasse og jeres barns umiddelbare situation.
Tlf: 45 87 35 15 eller mail: [email protected]
Andet skridt er en samtale, som afhængigt af, hvor langt I er i jeres overvejelser, er enten:
En sonderende samtale, som I, skolelederen og klasselæreren deltager i, og hvor I kan se og høre nærmere om skolen, eller:
En indmeldelsessamtale, hvor de samme deltager samt jeres barn.
Her taler vi nærmere med jeres barn og fortæller om vores klasse. Som afslutning på samtalen aftaler vi, hvornår I skal melde tilbage ang. evt. indmeldelse.
Tredje skridt er en prøveperiode på to reelle skoleuger, hvor jeres barn følger undervisningen og klassens øvrige liv.
Det er en prøveperiode både for jeres barn, for klassen og for klassens lærere.
Fjerde og sidste skridt er – hvis prøveperioden forløber til alles tilfredshed – at jeres barn indmeldes og fortsætter her på skolen, samt at I husker at give den afgivende skole besked. Vi opfordrer til, at I i processen respekterer det samarbejde, I hidtil har haft med den ”gamle” skole.
Hvis indmeldelsen gælder det kommende skoleårs 10.klasse, er der ingen prøveperiode, inden man starter. Derimod betragter vi de første to uger af skoleåret som prøvetid.
Er der plads til dit barn? Mange klasser er fyldt op, så det bedste, du kan gøre, er at ringe til skolens kontor for at spørge, om der er plads i den pågældende klasse. Du er altid velkommen til at få skrevet dit barn op på venteliste.
Kommende 0. klasser Der er åben for opskrivning til kommende 0. klasser.
For skoleåret 18/19 er der stadig ledige pladser.

 

Hvad koster det?

Skoleåret 2017 / 2018
 
Skolebetaling
Det koster 1.620 kr. om måneden at gå i skole på Billums Privatskole. En årlig betaling på 19.440 kr.
Der gives der 20 % henholdsvis 40 % rabat ved barn nr. 2 og 3 med samme folkeregisteradresse.
 
SFO-betaling
Går barnet i 0. - 3. klasse kan det ligeledes gå i skolens SFO - kaldet Klubben.
Det koster 620 kr. om måneden at gå i Klubben. En årlig betaling på 7.440 kr. 
Rabat i SFO'en kræver, at begge børn er tilmeldt denne, og sker da efter samme regler som for skolebetaling.

Ved indmeldelse betales et indmeldelesesgebyr på 500 kr. og skolepenge for første måned (1.620 kr.) - i alt 2.120 kr.

9. klasse i Holland