Billedet på sidehoved
 
 

Billums Privatskole
et trygt sted at være - et trygt sted at lære

Ordensregler på Billums Privatskole

Nogle af reglerne skal især forældrene være opmærksom på, mens andre mest er for eleverne.
Til og fra skole
1. Vi forventer, at du opfører dig pænt over for andre på vej til og fra skole.
2. Du skal være på skolens område, når det ringer til time for dig.
3. Du må gerne køre på cykel, knallert eller rulleskøjter / skateboard til skole; men du skal trække din cykel, knallert  gennem skolegården, og stille den ved cykelstativerne. Hvis du kommer på skateboard, løbehjul eller rulleskøjter om morgenen, skal du stå af skateboard eler løbehjul eller tage rulleskøjterne af ved nærmeste dør. Du må kun bruge rulleskøjterne til og fra skole.
4. Du må i øvrigt ikke stå på rulleskøjter, skateboard eller løbehjul på skolens område i skolet.
5. Skolens tilsynspligt med eleverne træder i kraft om morgenen kl.  7.50 og slutter efter elevens sidste time.
Når du er i skolen
6. Du skal blive på skolens område fra du møder, til du har fri.
6a. Du skal følge klassens aftaler mht. at være ude i frikvarterne. I de frikvarter, hvor du må være inde, skal du forholde dig stille og rolig.
6b. Voldsom og farlig leg er ikke tilladt. Du må gerne lege med sne; men du må ikke give vaskere eller lege med snebolde.
6c. Du må ikke have fyrværkeri eller farlige ting med i skole.
6d. Hvis du går i 7. - 10. klasse, kan du med dine forældres skriftlige tilladelse få lov til at forlade skolen i de store frikvarterer samt i evt. mellemtimer. De nærmere regler fremgår af tilladelsen. Hvis du ikke overholder spillereglerne, inddrages udgangstilladelsen.
6e. Rygning er ikke tilladt på skolens område, hverken i skoletiden eller ved arrangementer og møder.
6f. Mobiltelefoner, iPads og computere må godt komme med i skole; men i timerne må du kun bruge dem efter aftale med lærerne. Overtrædelse af denne regel kan medføre inddragelse af disse til næste dag.
6g. Vi forventer, at du respekterer de " 10 Bud " , som elevrådet har lavet om hvordan, man opfører sig:
      Elevrådets 10 bud
       1.  Du skal være mod andre, som du selv ønsker, de skal være mod dig.
       2.  Man skal være velforberedt til alle timer og ikke møde negativt op.
       3.  I timerne skal man række fingeren op, hvis man vil sige noget
            - og man skal lade være at tale i munden på andre.
       4.  Man skal efterlade toilettet, som man selv ønsker at modtage det.
       5.  Man må ikke slå eller genere hinanden.
       6.  Du må ikke tage ting fra andre.
       7.  De klasser, der har boldbanen, må sammen beslutte om andre må være med.
       8.  Man skal tage hensyn, når man leger og undgå at lege vildt.
       9.  Man skal respektere og tale pænt til hinanden.
      10. Alle skal være med til at passe på skolens ting.
7. Du har selv ansvaret for de bøger og andre undervisningsmaterialer, du får eller låner af skolen.
7a. Alle bøger skal bindes ind.
7b. Hvis du ødelægger eller kommer til at smide en bog væk, skal du erstatte den.
8. Du har også ansvaret for de møbler og maskiner, du bruger i skolen.
8a. Vi forventer, at du passer på tingene. Hvis du mishandler maskiner, møbler eller andet inventar, kommer du til at betale en erstatning, der harmonerer med en skade, du har forvoldt.
9. Hvis du er nødt til at have værdigenstande eller mange penge med i skole, så bed din klasselærer eller kontoret om at holde dem for dig.
10. Alle elever deltager i rengøringen af klassens eget lokale og evt. fællesarealer efter en turnus, der fastlægges af klasselæreren i samråd med klassen. Dette sker efter sidste time.
10a. Skolen forventer, at alle gør hvad de kan for at leve op til miljøordensregler, som står længere nede.
Forsømmelser og fritagelse
11. Som lovlig grund til at forsømme skolegangen anerkendes almindeligvis kun sygdom.
11a. Hjemmet giver besked om forsømmelsens årsag og om muligt varighed i kontaktbogen på Forældreintra.
11b. Ved længere fravær skal skolen underrettes senest tredje fraværsdag.
11c. I tilfælde af alvorlige, smitsomme sygdomme skal skolen straks underrettes.
12. Hvis I ønsker, at jeres barn ekstraordinært får fri fra skole, bedes I skrive i  kontaktbogen på Forældreintra til skolen ledelse, hvis det drejer sig om mere end èn dag, ellers til klasselæreren.
12a. Af hensyn til elevens udbytte af skolegangen opfordres I til at holde antallet af ekstraordinære fridage på et minimum.
13. Fritagelse for idræt eller bad sker gennem kontaktbogen på Forældreintra.
13a. Fritagelse ud over 14 dage kræver lægeerklæring.
14. Vigtige opkald til eleverne kan ske via skolens kontor (45 87 35 15) eller i SFO (29 25 15 60).
15. Færdsel og parkering i skolegården sker på eget ansvar og bør så vidt muligt undgås af hensyn til eleverne. Benyt parkeringspladserne på Vinkelvej eller foran "Pillehuset" på Lehwaldsvej (mellem skolen og bagsiden af Lyngby Station). 
Miljøordensregler
 Vand
 • Lad være med at åbne mere for vandet, end du har brug for.
 • Luk vandhanen efter dig.
 • Giv besked, hvis vandhane eller toilet løber.
El
 • Sluk lyset i klassen, når I har time andre steder.
 • Luft ud i frikvartererne, og mens I gør rent.
 • Luk vinduerne og sluk lyset efter rengøring. 
Affald skal sorteres
 • Papir (kopipapir, blade og lign.) i de grå kasser (genbrug). Papir sælges til genbrug. De graå kasser tømmes i garagen over i kssen til papir. Hvis du ikke krøller papiret, kan der være meget mere i kassen.
 • Frugt og grønt i de grønne spande, som tømmes i komposten ved skolegården. Det bliver til fin muld.
 • Sølvpapir og sodavandsdåser skal i den blå kasse. Begge dele er af aluminium, som vi sælger til genbrug. De blå kasser tømmes i garagen omver i kassen til alu. Husk at komme madrester i bøtten til blandet skrald, før du krammer sølvpapret sammen- Så lugter det ikke og fyler mindre.
 • Pap skal i kassen oven på skraldereolen. Papkasser og æsker skal sprættes op i siderne og foldes sammen, så de fylder mindst muligt. Når kassen er fuld tømmes den over i kassen til pap i garagen.
 • Andet affald (madrester, mælkekatoner m.m.) skal i de almindelige grå skaldespande. Disse tømmes hver dag i de grønne affaldscontainere i garagen.

I tvivlstilfælde fortolker skolens ledelse ordensreglerne.